In het ontworpen gebouw, gelegen aan de Kroonwinningstraat en de Gouverneur Roppesingel worden verschillende functies gecombineerd. Wonen en werken vloeien naadloos in elkaar over waarbij interferentie wordt vermeden.

“Kwaliteitsvolle architectuur
met oog voor detail”

Het project bestaat uit vier bovengrondse bouwlagen. Elk niveau kan opgevat worden als een plateau waarop zich telkens drie units bevinden. Elke unit is georganiseerd rondom een trappenkern met Lift. Deze units zijn niet noodzakelijk met elkaar gekoppeld. De units van de begane grond bevinden zich op een plint. 82 cm boven het maaiveld. Vanaf de eerste verdieping wordt het beeld van een hellend dak gevormd.

Dit hellend dak werd in drieën gedeeld. Hiertoe werden twee insnijdingen in het dak gemaakt. Hierdoor wordt het beeld van één grote dakkap vermeden. ook de Lengte van het gebouw wordt hiermee visueel gereduceerd. Deze insnijdingen zorgen er bovendien voor dat het daglicht binnenvalt.

De units op verdieping 3 worden ingedeeld in totaal 10 appartementen. Hierbij zijn er zowel 2-slaapkamerappartementen als 1-slaapkamerappartementen voorzien. Elk appartement is voorzien van een eigen buitenruimte. Deze appartementen kunnen daarnaast ook nog beschikken over een bergruimte op het kelderniveau.

De menging van kantoren en wooneenheden brengt zowel overdag als ‘s avonds een dynamiek op het terrein teweeg. Het beeld van een verlaten kantoorgebouw wordt hierdoor vermeden. Om een aangename woon- en werksfeer te creëren zal het perceel op een kwaliteitsvolle wijze vormgegeven worden met de nodige groenelementen en verhardingen (in waterdoorlatende materialen). Zo zal de zone tussen het gebouw en de Gouverneur Roppesingel volledig beplant (gras, struikgewas en bomen) worden.

In deze groene zone zal ook een ondiepe infiltratiekom geïntegreerd worden. Ook de zone tussen het gebouw en de Kroonwinningstraat zal hoofdzakelijk bestaan uit beplanting. Deze groene zone zal bovendien ook een buffer vormen voor de
achterliggende zone die ruimte zal bieden aan bovengrondse parkeerplaatsen. Het beeld van parkeren in het groen wordt hierbij in het achterhoofd gehouden: de parkeerplaatsen zelf zullen aangelegd worden in grasdallen en de tussenliggende zones zullen ingevuld worden met beplanting (struikgewas.
bomen).

De wegenis zal eveneens aangelegd worden in waterdoorlatende materialen, hierbij wordt gezocht naar een compromis tussen berijdbaarheid enerzijds en een natuurlijke, groene uitstraling anderzijds. Bij de aanleg van de omgeving zal gestreefd worden naar een maximale toepassing van inheemse en streekeigen soorten.

“Werken en wonen vloeien
naadloos in elkaar over”

De gevels van het project werden eenvoudig en strak vormgegeven en zullen opgetrokken worden in glas. Het wisselen tussen transparant en bedrukt glas geeft de gevel een ritme mee.

De transparante, niet-bedrukte delen bieden een uitzicht op het stedelijke Landschap en op het ringverkeer, waardoor het contact met de buitenwereld behouden blijft.

Met zowel de vormgeving als de materiaalkeuze beoogt men een project te realiseren dat opvalt door zijn eenvoud eerder dan zich te willen manifesteren in het straatbeeld.

De toegang tot de parkeergelegenheden kan bereikt worden via de ventweg. evenwijdig met de Gouverneur Roppesingel. De inrit Loopt in eerste instantie onder het gebouw door. hier kunnen bezoekers afgezet worden. waarna het voertuig het terrein kan verlaten via de Kroonwinningstraat.

Om de auto te kunnen parkeren kan men zowel ondergronds als bovengronds parkeren. Het ondergrondse parkeren bevindt zich deels onder het gebouw zelf en deels onder het tuinniveau.

De parkeergelegenheden onder het tuinniveau zijn opgenomen in een open parkeerpatio zodat er daglicht deze zone binnenvalt. Het andere gedeelte kan gezien worden als een klassieke parkeergarage.