Een financieel gezonde basis is een must in een vastgoedvennootschap.

FINANCIEEL.

Een financieel gezonde basis is een must in een vastgoedvennootschap. “Solvabiliteit” is een belangrijke factor in het bepalen van deze financiële onafhankelijkheid. De solvabiliteit omschrijft niet meer dan de verhouding van het eigen vermogen t.o.v. het totaal vermogen van een vennootschap. Hieruit blijkt dan de mogelijkheid van de vennootschap om haar financiële plichten (Lees ook “opportuniteiten”) na te komen.

Financiële instellingen vragen doorgaans een eigen inbreng van 30% bij de realisatie van vastgoedprojecten. Onze visie dicteert ons naar een verhouding van 40 à 50%. M.a.w. streven wij naar een maximale financieringsgraad voor het fonds van 60%. In de huidige context van Lage rentes kan de financieringsgraad tijdelijk hoger Liggen.
Dit heeft een heel aantal voordelen:

  • Minder afhankelijkheid van financiële instellingen en financiële markten
  • Meer investeerders de mogelijkheid bieden om een aantrekkelijk rendement op te bouwen
  • Makkelijker kunnen inspelen op vastgoedopportuniteiten die zich kunnen
    aanbieden
  • Een voldoende buffer hebben om investeerders die hun aandelen wensen te
    verkopen. te kunnen uitbetalen. Een voorziening van Liquiditeiten t.b.v 10% van het variabel kapitaal van de vennootschap is hier aangewezen.I am text block. Click edit button to change this text.

In de projecten die wij realiseren streven wij naar een “lnternal Rate of Return” van 8%, per project. over een termijn van 10 jaar.

Voor het project “TRIAZ” werd een uitgebreid financieel plan ontwikkeld. Dit financieel plan geeft een zicht op alle financiële aspecten (winstverwachting. cash-flow, afschrijvingen, financiering,…) en dit over een periode van 10 jaar. Deze cijfers zijn voor u van groot belang in uw beslissingsproces als potentiële investeerder.

Teneinde een gefundeerd zicht te krijgen op het rendement van deze investering, zullen wij u dan ook graag persoonlijk informeren over de financiële verwachtingen. Dit aan de hand van ons gedetailleerd cijfermateriaal.

Risico’s
De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten uit het verleden vormen
geen betrouwbare indicator voor de toekomst.
Als u belegt. Loopt u onder andere financiële risico’s door: